LÉTO NA VYSOČINĚ - ZDARMA dětský program, bazén, hřiště, hernička,
za poplatek: sauna, masáže, cvičení pro maminky i tatínky :-) - info ZDE

DOVOLENÁ S DĚTMI I MIMINKY, HLÍDÁNÍ DĚTÍ, CVIČENÍ PRO MAMINKY, LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA, DĚTSKÉ TÁBORY již od 4 LET
.... poslední místa ....léto.... ZDARMA DĚTSKÝ PROGRAM - platí do vyprodání volné kapacity, rezervujte včas zálohou 30% - tel. 7777 25 220

Klub Medvídek - programy pro rodiče s dětmi od miminek


NOVINKA - otevřen nový kurz pro rodiče s dětmi !

hudební prográmky YAMAHA

zápis a platba kurzu probíhá již nyní - omezený počet míst !
(rezervujte včas)

1. pro miminka od 4 měsíců do 18 měsíců

úterý          08,45 - 09,30 (varianta č. 1)   nebo v jiném čase:
středa        14,15 - 15,00
 (varianta č. 2)   

2. pro děti od 1,5 - 4 let

středa        15,15 - 16,00

 

(možnost náhrady za včas omluvené lekce - omluva nejpozději 1 den předem,
náhrada v době platnosti permenentky)

cena 1 lekce = 137Kč s DPH 20% (při koupi permanentky na čtvrtletí)
možnost jednorázové lekce 200Kč = pouze první ukázková lekce na vyzkoušení 
(pouze v případě volného místa na kurzu, dáváme přednost permanentkám na čtvrtletí)

platba kurzu hotově na recepci Klubu Medvídek
Na Bělidle 27, Praha 5 - Smíchov - přímo na metru "B" Anděl (parkování v Tescu - garáže)

na období: čtvrtletně nebo pololetně

Praha 5 - Smíchov - přímo u metra "B" Anděl
klub MEDVÍDEK - Na Bělidle 27

kontakt : 7777 25 220, info.mimisek@volny.cz

!!!   komfortní zázemí Klubu Medvídek   !!! 
- hernička s teplým útulným kobercem, kavárnička s herničkou, 2 sprchy, přebalovací pultík, cvičení pro maminky s hlídáním dětí ZDARMA, hlídání dětí, když potřebuje maminka na nákupy, na úřady, ke kadeřnici apod....

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

P r o g r a m R o b á t k a
naplňuje významným způsobem očekávání v oblasti hudebního rozvoje raného dětského věku. Tuleň Robík je figurkou, která děti programem provází a pomáhá jim v období od 4 do 18 měsíců prostřednictvím hudby objevovat svět. Program Robátka byl koncipován specialisty z oddělení YAMAHA Music Education, kteří se zaměřují na hudební rozvoj v raném dětském věku.

M o z e k
rozeznává a zpracovává hudbu stejně jako řeč, za předpokladu, že tento proces začne ve správný čas. Důsledná vytváření nervových spojení způsobují, že mozek považuje hudbu také za řeč a podle toho jak intenzivně přijde dítě s hudbou do styku, si ji osvojí jako "druhou mateřskou řeč".

YA M A H A    M u s i c    E d u c a t i o n
- k o m p e t e n c e
kterým můžete důvěřovat: více než 50 let výzkumu v oblasti hudební pedagogiky, vývoje vyučovacích m a t e r i á l ů , p ro p r a c o v a n ý  s y s t é m  v z d ě l á v á n í  učitelů a více než 30 miliónů žáků po celém světě.

K a ž d é d í t ě
... si má možnost zakoupit učebnici "Robátka" s barevnými ilustracemi, písněmi a básněmi a doprovodné CD se speciálně aranžovanými dětskými písněmi. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Zejména písně a básně rozvíjejí vedle hudebnosti i řečové předpoklady.

Klub Medvídek - programy pro rodiče s dětmi od miminek

Na www.mimisek.cz zprostředkovává
CELOROČNĚ zájezdy s programem pro děti 0-12 let i rodiče (cvičení pro ženy,...), ale i dětské tábory od 4 let bez rodičů 
elektronicky Cestovní agentura:
FIT RELAX s.r.o.  IČO: 28200021, DIČ: CZ28200021
(pojištění storno z důvodu nemoci sjednáno s Kooperativou)
Tel.: 7777 25 220  email: info@mimisek.cz   


© 2007 - Všechna práva vyhrazena - Mimisek.cz - Webdesign